Algemene voorwaarden

Themakisten

Hoe huur ik een themakist?

Kies een leuk thema uit dat past bij uw kind. De geschikte leeftijden staan vermeld bij de themakisten. De tijdsduur van de feestjes is ruim 3 uur. Als u er zeker van wilt zijn dat het thema van uw keuze beschikbaar is, reserveer dan tijdig. Na ontvangst van uw reservering zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten wanneer uw reservering definitief is.

Betaling

Zodra de reservering definitief is, ontvangt u van ons een factuur. Het te betalen bedrag bestaat uit de huurprijs van de themakist en € 50,- borg. Dit bedrag dient u minimaal 2 dagen voor de huurdatum over te maken op de rekening van De Spellenfee.

Elke themakist heeft een standaard huurprijs voor 8 kinderen. Het is mogelijk om de kisten uit te breiden tot een groep van maximaal 10 kinderen (€ 5,- per kind extra).

Checklist

Als de themakist wordt opgehaald/gebracht nemen we samen met u de inhoud van de themakist door aan de hand van een checklist.

Bij het terugbrengen/ophalen van de themakist wordt opnieuw de checklist doorgenomen. Wanneer de themakist in goede staat in ontvangst kan worden genomen, krijgt u uw borg retour.

Verhuurperiode

De verhuurperiode bedraagt maximaal drie dagen: de dag voor het feest, de feestdag en de dag na het feest. In onderling overleg spreken we af welk tijdstip het beste uitkomt om de kist op te halen en terug te brengen. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de themakist niet op de afgesproken datum en tijdstip terugbrengt, wordt er door De Spellenfee een bedrag van € 20,- op de borg in mindering gebracht.

Annuleren

Annulering is mogelijk tot 10 dagen voor startdatum verhuur. Bij latere annulering kijken we of we een nieuwe datum kunnen vastleggen. Bij volledige annulering binnen 10 dagen voor de huurdatum is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd aan de verhuurder.

Reinigen kleding

De kleding wordt uitsluitend door De Spellenfee gereinigd.

Schade

Bij schade aan of verlies van de themakist/inhoud, wordt de vervangingswaarde van het beschadigde dan wel ontbrekende door verhuurder in mindering gebracht op de door de huurder betaalde borg. Indien de borg hiervoor niet toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot vergoeding van dit bedrag.

Misbruik

Het is de huurder niet toegestaan de materialen van De Spellenfee te verhuren en/of uit te lenen aan derden.

Gebruik/aansprakelijkheid

Het huren en gebruiken van themakisten gebeurt geheel op eigen risico. De huurder is ten alle tijde zelf aansprakelijk voor ongevallen en evt. daaruit voortkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dat men op verantwoordelijke wijze met het materiaal omgaat. De kisten kunnen artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Alle materialen zijn eigendom van de Spellenfee en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de Spellenfee.